COFIB

Formació - Inscripció Online

Inscripció online a l'activitat de formació del COFIB. Informació addicional a l'Àrea de Formació (formacio@cofib.es, tel: 971228378)

Atenció! Aquest formulari és pels usuaris no col·legiats. En cas d'estar col·legiat, inicia sessió i accedeix a l'apartat de Formació de la part privada del web.

Curs: 'Anàlisis d'aigua: paràmetres, significació sanitària i interpretació de resultats'En el cas de la modalitat virtual, cal consultar la disponibilitat en el programa específic de l’activitat formativa.
60 €
Per inscriurer-se a aquest curs s'ha d'haver fet l'ingrés de l'import indicat al compte 2100-0390-24-0200843318 de "La Caixa" i adjuntar aquí el justificant de pagament en format PDF.