COFIB
Versió imprimible

Departaments

Administració i Assegurances (14/04/2015)

COFIB Administració i Assegurances
Responsable Eloy Villar eloy@cofib.es
Persona de Contacte Mª Lluïsa Soler  lluisa@cofib.es
Telèfon 971228888
e-mail administracio@cofib.es
Horari De 8:00 a 15:00
Funcions
 • Dins l’àrea Financera – Comptable es gestionen els següents punts:
  • Comptabilitat col·legial: general i activitat empresarial.
  • Comptabilitat de la Fundació de Ciències Farmacèutiques.
  • Auditoria voluntària de comptes.
  • Pressuposts col·legials.
  • Assegurar els recursos econòmics necessaris del Col·legi, flux de tresoreria, fons de maniobra, etc.
  • Control i mesura del desenvolupament pressupostari.
  • Compliment de les obligacions fiscal.
 • L’àrea d’Administració i Assegurances s’encarrega de gestionar el següent:
  • Facturació de receptes.
  • La pròpia de l’Administració: facturació del laboratori, cursets, diferents partides d’ingressos i despeses.
  • Pòlisses col·lectives d’assegurances en col·laboració amb diferents entitats asseguradores (Assistència Sanitària, responsabilitat Civil, i multirisc Oficina de Farmàcia).
  • Borsa de Treball.
  • Atendre consultes relacionades amb la facturació de receptes.
  • Cobraments i pagaments, quotes col·legials, atenció de consultes, preparació de càrrec i abonaments.
  • Registre de factures a les entitats.
  • Preparació i elaboració del documents per emetre les factures col·legials.
  • Devolució de receptes retirades de la facturació.
  • Adaptació del sistema de facturació a les noves normes sobre la dispensació de las receptes que emet l’administració sanitària.
  • Coordinació del treball del Centre de Càlcul.
  • Elaboració de circulars informatives.
 • A més, participa en les comissions:
  • Comissió de treball de l’Ib-Salut.
  • Comissió mixta Provincial de MUFACE.
  • Comissió mixta Provincial d’ISFAS.

Laboratori (14/04/2015)

 
COFIBLaboratori                              
ResponsableBartomeu Adrover Fiol
Persona de ContacteBartomeu Adrover Fiol
Telèfon971228888 Fax:971228204
e-maillabo@cofib.es
HorariDe 8:00 a 15:00
Funcions
 • El Laboratori del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears ofereix, directament o a través de qualsevol oficina de farmàcia, un servei d'anàlisis químiques i microbiològiques aplicables, entre d'altres, als camps de l'alimentació (aigües potables, aliments i begudes), agroquímica, sanitat mediambiental, drogues i productes galènics.
  Certificació de qualitat ISO 9001

CIM (13/06/2018)

COFIB CENTRE D'INFORMACIÓ DEL MEDICAMENT (CIM)

CIM

FORMACIÓ (direcció/coordinació)

Dra. Francisca Mª Santandreu Jaume

CIM

Tel. 971228321/22 Fax:971228324 cim@cofib.es

Formació

Tel. 971228378 formacio@cofib.es
Funcions
 • Coordinació de les actuacions professionals dirigides als col·legiats, promogudes oen les que col·laborael COFIB:
  • Participació en l’elaboració del Programa de Formació Continuada i coordinació dels cursos inclosos dins aquest Programa.
  • Coordinació de Campanyes Sanitàries.
  • Participació en l’Atenció Farmacèutica.
  • Organització de conferències formatives o informatives en el COFIB.
 • Col·laboració i suport a les vocalies col·legials.
 • Col·laboració amb altres organismes o institucions sanitàries.
 • Coordinació de l’operativa i actuació de l'Àrea de Formació.
 • Col·laboració i suport al Departamentde Noves Tecnologies en l'avaluació funcional de noves versions del programa de recepta electrónica i en la gestió d'incidències de Nomenclátor per part del CAU COFIB.
 • Coordinació de les tasques del CIM, que són:
  • Selecció, anàlisi i avaluació de les fonts d’informació disponibles sobre el món del medicament per a elaborar i comunicar les dades necessàries pels professionals farmacèutics col·legiats, per a l’Administració Sanitària o per la societat en general.
  • Informació passiva: consultes dels col·legiats.
  • Informació activa: divulgació i elaboració de documents tècnics.
  • Coordinació i Seguiment de programes, campanyes sanitàries i serveis farmacèutics (PIX, SPD, Programa de Mantenimentamb Metadona,...).
  • Participació en reunions informatives.
  • Participació en el Consell de Redacció de la revista col·legial Món Apotecari.
  • Participació en activitats formatives.
  • Participació en la Comissió Deontològica Col·legial.
  • Participació en la Comissió deFormació Continuada.
  • Participació en Investigació Científica.
  • Farmacovigilància.
  • Comunicació cap a l’entorn col·legial: elaboració de circulars i actualització del contingut web.
  • Participació del CIM en els mitjans de comunicació.
 • Manteniment de la biblioteca.

Secretaria (06/02/2018)

COFIB Secretaria
Responsable

Neus Bonet neus@cofib.es

Persona de Contacte

Amelia Sánchez meli@cofib.es

Telèfon 971228888 Fax:971228325
e-mail

cofib@cofib.es secretaria@cofib.esrecepcio@cofib.es

Horari De 8:00 a 15:00
Funcions
 • Informació sobre:
  • Els serveis d'urgència de les farmàcies de les Illes Balears
  • La localització de farmàcies, horaris, tancaments, etc.
  • L'oficina del Defensor de l'Usuari, queixes, reclamacions, denúncies
  • El registre de documents
  • L'arxiu i biblioteca
  • La legislació, informació general del COFIB
  • Comunicació interior i exterior, circulars, informació general
  • Gestió i tramitació d'expedients farmacèutics
  • Organització interna (logística, Recursos Humans)
  • Secretària de cursos de formació
  • Col·legiacions i atenció als col·legiats
  • Coordinació Revista Col·legial
  • Recepció i consergeria

Noves Tecnologies (14/04/2015)

COFIB Noves Tecnologies
Responsable Joan Ripoll info@cofib.es
Persona de Contacte Raúl Gomila info001@cofib.es
Telèfon 971228888
e-mail dep_info@cofib.es
Horari De 9:30 a 14:00
Funcions
 • Funcionament de la web del cofib i del ecofib
 • Resolució incidències per entrar a la web del cofib
 • Resolució incidències de les comptes de correu@cofib.es
 • Resolució incidències tècniques dels certificats electrònics i de les targes criptogràfiques que formen el nou carnet col·legial
 • Coordinació amb el proveïdor de telecomunicacions del sistema per Recepta Electrònica
 • CAU de segon nivell per problemes tecnològics de recepta electrònica
 • Gestió de tot el sistema informàtic i de telecomunicacions del propi Col·legi

CAU (14/09/2015)

COFIB CAU
Responsable Joan Ripoll info@cofib.es
Telèfon 971228619. Fax:971228325.
E-mail cau@cofib.es
Horari De dilluns a divendres, de 9:00 a 20:00.
Guàrdies Caps de setmana i festius, de 9:00 a 20:00.
Tan sols s'atendran els casos en que no es pugui dispensar amb cap ordenador.
Funcions
 • Resolució d'incidències de Recepta Electrònica.
 • Resolució d'incidències de connectivitat amb VIP ONO.

Assessoria Jurídica (14/04/2015)

COFIB Assessoria Jurídica
Responsable Josep Binimelis
Persona de Contacte Neus Bonet  neus@cofib.es
Telèfon 971228888
e-mail jbinimelis@cofib.es
Horari Dimarts i Dijous de 9:00 a 14:00
Funcions
 • Atendre i resoldre totes aquelles consultes que afectin a la professió i ajudar a la tramitació de determinats expedients administratius relacionats amb l’ordenació farmacèutica en general (trasllats i transmissions de les oficines de farmàcia, ampliacions o reduccions d’horaris, serveis d’urgència, nomenament de regents, substituts i adjunts, etc.)
 • Les consultes es poden fer mitjan entrevista personal amb el lletrat, prèvia cita a la secretaria del col·legi ó a través de consulta telefònica tots els dimarts i dijous de 9:00 h a 14:00 hores
 • També es poden fer consultes per correu electrònic. Os podeu dirigir a jbinimelis@cofib.es, indicant el nom, direcció, núm. de D.N.I. i telèfon o mòbil de contacte

Imatge i Comunicació (14/04/2015)

COFIB Imatge i Comunicació
Responsable Llorenç Gost Caldés
Persona de Contacte Llorenç Gost Caldés
Telèfon 971228888 ext 4 Fax: 971228325
e-mail premsa@cofib.es
Horari De 9:30 a 14:30
Funcions
 • Gabinet de premsa
 • Comunicació interna
 • Àrea de projecció comunicacional externa
 • Redacció revista Món Apotecari
 • Publicitat
 • Coordinació d'actes divulgatius