COFIB

Formació

Activitats de formació del COFIB. Informació addicional i inscripcions a l'Àrea de Formació (formacio@cofib.es, tel: 971228378)

Accés als cursos Online d’Àgora Sanitària

https://www.agorasanitaria.com/