COFIB

Junta de Govern (13/02/2024)

COFIB Junta de Govern
President Antoni Real Ramis
Vice-president Guillermo Torres Rosselló
Secretària Mª Antònia Febrer Bauzà
Tresorer
Pedro R. Martorell Ysasi
Vice-presidenta Vocal de Menorca Mª Dolors Castany Niubó
Vice-presidenta Vocal d'Eivissa-Formentera Mònica Marí Torres
Vocal de representació general

Joan Vicens Caldentey

Vocal de Tècnics Superiors de Salut Pública i Adm. Isabel Blanes Muntaner
Vocal d'Òptica Jaume Rotger Frau
Vocal Distribució Margarita Salvà Juan
Vocal Analistes Beatriz García García
Vocal Dermofarmàcia Aina Bordoy Bonnín
Vocal Ortopèdia Mª Concepció Artigues Gayà
Vocal de Farmàcia Hospitalària i d’Atenció Primària Mª Margalida Santandreu Estelrich
Vocal Alimentació Josep A. Tur Marí
Vocal Oficina de Farmàcia Vicenç Terrades Gayà
Vocal Adjunts, Substituts i Regents

Carme Gayà Mascaró

Junta de Govern del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears