COFIB

Laboratori

SERVEIS DEL LABORATORI DEL COFIB

El Laboratori del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears (Laboratori del COFIB) té com a objectiu principal la promoció de la salut a través del control analític d'aigües, aliments, begudes i mostres mediambientals. A tal efecte contam amb l'autorització de la Conselleria de Salut del Govern Balear amb el número de registre 17.494. Els serveis que ofereix el Laboratori COFIB s'orienten cap a l'assegurament de la competència tècnica dels col·legiats en matèria d'anàlisis químiques i microbiològiques de tal forma que la labor desenvolupada sigui sempre complementària de la que els col·legiats farmacèutics puguin oferir directament des dels seus àmbits d'actuació professional. La tipologia dels clients als quals va dirigit el nostre servei varia des de persones particulars fins a empreses o entitats (empreses de subministrament d'aigua, ajuntaments, gestors mediambientals, etc)

El servei d'anàlisis que ofereix el Laboratori del COFIB implica la recepció de mostres a les nostres instal·lacions. Les vies d'entrega de mostres al laboratori són:

- Entrega a qualsevol farmàcia de les Illes Balears
- Entrega directa al laboratori (personal o via missatgeria)

Per a la recollida adequada de mostres el laboratori proporciona gratuïtament els envasos, ja sigui directament als clients que acudeixen a les nostres instal·lacions o bé procurant que totes les farmàcies que ho desitgin en tenguin un estoc.

FORMACIÓ I DOCÈNCIA

Dirigida als col·legiats:

El Laboratori del COFIB ofereix als col·legiats un servei permanent d'assessorament en matèria de control analític d'aigües, aliments i begudes.

Dirigida a alumnes de Farmàcia, Química, Biologia i Bioquímica:

Mitjançant convenis signats entre el COFIB i les Universitats de les Illes Balears i de Barcelona, el Laboratori del COFIB acull alumnes d'aquestes universitats per tal que puguin realitzar les pràctiques externes a les nostres instal·lacions.

El Laboratori del COFIB compta amb un Sistema de Gestió de la Qualitat certificat segons Norma UNE-EN-ISO 9001:2008

Certificaci? de qualitat ISO 9001
A través del telèfon (971 22 88 88) o bé via correu electrònic (labo@cofib.es) atendrem amb molt de gust qualsevol consulta sobre necessitats analítiques i la seva solució.

El nostre horari d'atenció al públic és de 8 a 15 h de dilluns a divendres.